Search form

2 ทิโมธี 1:8

8ก็​เลย​บ่ดี​อาย​ตี้​จะ​บอก​คน​ตังหลาย​เกี่ยวกับ​เรื่อง​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา กาว่า​อาย​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​ตี้​เป๋น​นักโต้ษ​ถูก​ขัง​คอก​ย้อน​ฮับใจ๊​พระองค์ แต่​หื้อ​เปิ้ง​ฤทธิ์​ของ​พระเจ้า แล้ว​ยอม​ทน​ตุ๊ก​ตวย​กั๋น​กับ​ข้าพเจ้า เปื้อ​ข่าวดี​นั้น​ดี​กว่า