Search form

2 ทิโมธี 2

ทหาร​ผู้​ซื่อสัตย์​ของ​พระเยซู​คริสต์

1ส่วน​ลูก​ทิโมธี​เหย จง​เข้มแข็ง​โดย​พระคุณ​ตี้​มา​จาก​ก๋าน​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ 2หื้อ​นำ​กำสอน​ต่างๆ ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​สอน​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​พยาน​นั้น ไป​สอน​คน​ตี้​เจื้อถือ​ได้ ตี้​สามารถ​สอน​คน​อื่น​ต่อ​ได้

3หื้อ​ฮ่วมตุ๊ก​ฮ่วมยาก​ตวย​กั๋น​กับ​หมู่​เฮา เหมือน​เป๋น​ทหาร​ตี้​ดี​ของ​พระเยซู​คริสต์ 4บ่มี​ใผ​ตี้​มา​เป๋น​ทหาร​แล้ว จะ​ยุ่ง​เรื่อง​ตัง​บ้าน ย้อน​ว่า​เขา​ใค่​เยียะ​หื้อ​ผู้บังคับบัญชา​ปอ​ใจ๋ 5นัก​กีฬา​ตี้​เข้า​แข่ง​ก็​จะ​ต้อง​แข่ง​ต๋าม​กฎ​กติกา จึง​จะ​ได้​ฮับ​รางวัล​เมื่อ​มี​ชัย 6จาว​นา​ตี้​เยียะ​ก๋าน​หนัก สมควร​ได้​ฮับ​พืช​ผล​ก่อน​เปิ้น 7กึ๊ด​ผ่อ​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​กับ​ต้าน​หื้อ​ดี ย้อน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​เข้าใจ๋​เรื่อง​ตึง​หมด​นี้

8กึ๊ด​เถิง​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์ ผู้​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย กับ​เป๋น​ลูกหลาน​เจื๊อสาย​กษัตริย์​ดาวิด ต๋าม​ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​นั้น 9ย้อน​บอก​ข่าวดี​นี้ ข้าพเจ้า​จึง​ทนตุ๊ก​อยู่​บ่าเดี่ยวนี้ เถิง​กับ​เขา​เอา​เจื้อก​เหล็ก​มา​ล่าม​เหมือน​เป๋น​โจ๋ร แต่​ว่า​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น​จะ​เอา​เจื้อก​เหล็ก​มา​ล่าม​ไว้​ก็​บ่ได้ 10ข้าพเจ้า​จึง​ยอม​ทน​ตุ๊ก​กู้​อย่าง เปื้อ​หัน​แก่​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้​แล้ว หมู่​เขา​จะ​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ กับ​ได้ฮับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​ตี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป​ตวย

11กำ​อู้​นี้​เจื้อถือ​ได้ คือ​ถ้า​เฮา​ต๋าย​กับ​พระองค์ เฮา​ก็​มี​จีวิต​อยู่​กับ​พระองค์

12ถ้า​เฮา​ทน​ตุ๊กยาก เฮา​ก็​จะ​ได้​ปกครอง​ฮ่วม​กับ​พระองค์

ถ้า​เฮา​บ่ยอมฮับ​พระองค์ พระองค์​ก็​จะ​บ่ยอมฮับ​เฮา​เหมือน​กั๋น

13ถ้า​เฮา​บ่ซื่อสัตย์ พระองค์​ก็​ยัง​ซื่อสัตย์​อยู่

ย้อน​ว่า​พระองค์​จะ​บ่ขัดแย้ง​ตั๋ว​พระองค์​เอง

คน​เยียะ​ก๋าน​ตี้​พระเจ้า​ปอใจ๋

14เตื๋อน​เขา​ตังหลาย​หื้อ​หมั่น​กึ๊ด​เรื่อง​หมู่​นี้ กับ​เน้น​หมู่​เขา​ต่อ​พระเจ้า​ว่า ห้าม​เถียง​กั๋น​ใน​เรื่อง​ความหมาย​ของ​กำ มัน​บ่มี​ประโยชน์ แต่​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​ได้​ฟัง​หล้มจ๋ม​ไป​ติกๆ 15หื้อ​พยายาม​อย่าง​เต๋มตี้​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอใจ๋​ต้าน เป๋น​คนงาน​ตี้​บ่มี​อะหยัง​ต้อง​อาย กับ​เป๋น​คน​ตี้​สอน​ถ้อยกำ​ตี้​เป๋น​ความ​จริง​ของ​พระเจ้า​อย่าง​ถูกต้อง 16หื้อ​หลีกเลี่ยง​กำ​อู้​บ่มี​สาระ​กับ​บ่เก๋งกั๋ว​พระเจ้า ย้อน​ว่า​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​นั้น​ห่างไก๋​จาก​พระเจ้า​ไป​ติกๆ 17กำสอน​จาอี้​ก็​ลาม​ไป​ใคว่​หมด เหมือน​เป๋น​บ่าเฮง ฮีเมเนอัส​กับ​ฟีเลทัส​ก็​สอน​จาอี้ 18สอง​คน​นี้​หลง​จาก​ความ​จริง​ไป​แล้ว หมู่​เขา​อู้​ว่า​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ได้​ป๊น​ไป​แล้ว หมู่​เขา​เยียะ​หื้อ​ความ​เจื้อ​ของ​บาง​คน​หลง​ไป 19แต่​รากฐาน​ตี้​พระเจ้า​วาง​ไว้​ก็​แน่น​หนา​กับ​ตั้ง​มั่น​อยู่ มี​ข้อเขียน​ไว้​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ฮู้จัก​คน​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​ของ​พระองค์” กับ “คน​ตี้​อ้าง​ว่า​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ต้อง​เลิก​เยียะ​ความ​บ่ดี​เหีย”

20ใน​บ้าน​หลัง​หลวง​บ่ใจ้​มี​ก้า​ของใจ๊​ตี้​แป๋ง​จาก​คำ​กาว่า​เงิน​เต้าอั้น แต่​ยัง​มี​ของใจ๊​ตี้​แป๋ง​จาก​ไม้​กาว่า​ดินเหนียว​ตวย บาง​อย่าง​ก็​ใจ๊​สำหรับ​โอกาส​พิเศษ แต่​บาง​อย่าง​ก็​ใจ๊​สำหรับ​งาน​ประจ๋ำ​วัน 21ถ้า​คน​ใด​ซ่วย​ล้าง​ตั๋ว​เก่า​จาก​สิ่ง​บ่ดี​หมู่​นี้​แล้ว คน​นั้น​ก็​เป๋น​เหมือน​ของใจ๊​ตี้​ใจ๊​สำหรับ​โอกาส​พิเศษ ตี้​ล้าง​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว ก็​เป๋น​ประโยชน์​สำหรับ​เจ้าของ แล้ว​ก็​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​ดี​กู้​อย่าง

22หื้อ​ต้าน​หนี​จาก​ตั๋ณหา​ของ​คน​หนุ่ม แต่​หื้อ​ล่น​ตวย​เป้าหมาย​ตี้​จะ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม กับ​เป๋น​ผู้​มี​ความ​เจื้อ ความ​ฮัก กับ​สันติสุข ฮ่วม​กับ​คน​ตี้​อธิษฐาน​ต่อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ด้วย​ใจ๋​บริสุทธิ์ 23บ่ดี​ไป​เถียง​กั๋น​เรื่อง​บ่มี​สาระ​กับ​บ่มี​ปั๋ญญา ต้าน​ก็​ฮู้​ว่า​เยียะ​จาอี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ผิดหัว​กั๋น 24ส่วน​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​ต้อง​บ่ผิดหัว​กั๋น แต่​ต้อง​มี​ใจ๋​เมตต๋า​กับ​กู้​คน สอน​คน​อื่น​ได้ กับ​มี​ความ​อดทน 25เขา​จะ​ต้อง​แป๋ง​ใจ๋​เย็น​จี๊แจ๋ง​คน​ตี้​ต่อต้าน โดย​มี​ความ​หวัง​ว่า​พระเจ้า​อาจ​จะ​เยียะ​หื้อ​กลับใจ๋​ได้ แล้ว​ฮู้จัก​ความ​จริง 26คน​หมู่​นี้​ก็​จะ​ได้​สติ แล้ว​หลุด​จาก​แฮ้ว​ของ​มาร​ตี้​ยับ​หมู่​เขา​ไว้​หื้อ​เยียะ​ต๋าม​ใจ๋​ของ​มัน