Search form

2 ทิโมธี 2:14

คน​เยียะ​ก๋าน​ตี้​พระเจ้า​ปอใจ๋

14เตื๋อน​เขา​ตังหลาย​หื้อ​หมั่น​กึ๊ด​เรื่อง​หมู่​นี้ กับ​เน้น​หมู่​เขา​ต่อ​พระเจ้า​ว่า ห้าม​เถียง​กั๋น​ใน​เรื่อง​ความหมาย​ของ​กำ มัน​บ่มี​ประโยชน์ แต่​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ตี้​ได้​ฟัง​หล้มจ๋ม​ไป​ติกๆ