Search form

2 ทิโมธี 2:15

15หื้อ​พยายาม​อย่าง​เต๋มตี้​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอใจ๋​ต้าน เป๋น​คนงาน​ตี้​บ่มี​อะหยัง​ต้อง​อาย กับ​เป๋น​คน​ตี้​สอน​ถ้อยกำ​ตี้​เป๋น​ความ​จริง​ของ​พระเจ้า​อย่าง​ถูกต้อง