Search form

2 ทิโมธี 2:22

22หื้อ​ต้าน​หนี​จาก​ตั๋ณหา​ของ​คน​หนุ่ม แต่​หื้อ​ล่น​ตวย​เป้าหมาย​ตี้​จะ​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม กับ​เป๋น​ผู้​มี​ความ​เจื้อ ความ​ฮัก กับ​สันติสุข ฮ่วม​กับ​คน​ตี้​อธิษฐาน​ต่อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ด้วย​ใจ๋​บริสุทธิ์