Search form

2 ทิโมธี 2:24

24ส่วน​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​ต้อง​บ่ผิดหัว​กั๋น แต่​ต้อง​มี​ใจ๋​เมตต๋า​กับ​กู้​คน สอน​คน​อื่น​ได้ กับ​มี​ความ​อดทน