Search form

2 ทิโมธี 2:25

25เขา​จะ​ต้อง​แป๋ง​ใจ๋​เย็น​จี๊แจ๋ง​คน​ตี้​ต่อต้าน โดย​มี​ความ​หวัง​ว่า​พระเจ้า​อาจ​จะ​เยียะ​หื้อ​กลับใจ๋​ได้ แล้ว​ฮู้จัก​ความ​จริง