Search form

2 ทิโมธี 2:7

7กึ๊ด​ผ่อ​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​กับ​ต้าน​หื้อ​ดี ย้อน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​เข้าใจ๋​เรื่อง​ตึง​หมด​นี้