Search form

2 ทิโมธี 2:8

8กึ๊ด​เถิง​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์ ผู้​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย กับ​เป๋น​ลูกหลาน​เจื๊อสาย​กษัตริย์​ดาวิด ต๋าม​ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​นั้น