Search form

2 ทิโมธี 3

ลักษณะ​จิตใจ๋​ของ​คน​สมัย​สุดต๊าย

1หื้อ​เข้าใจ๋​เน่อ​ว่า วาระ​สุดต๊าย​จะ​เป๋น​เวลา​ตี้​แย่​ขนาด 2จะ​มี​คน​หัน​แก่​ตั๋ว หัน​แก่​เงิน โอ้อวด​จ๋องหอง ซอบ​ด่า​ว่า​คน​อื่น บ่เจื้อ​ฟัง​ป้อ​แม่ บ่ฮู้จัก​บุญคุณ​คน เป๋น​คน​บ่ดี 3บ่มี​ความ​ฮัก บ่ยอม​ยกโต้ษ​หื้อ​ใผ ใส่​ฮ้าย​คน​อื่น บ่ห้ามใจ๋ ทารุณ บ่ฮัก​ความ​ดี 4ซอบ​หัก​หลัง ใจ๋ฮ้อน หัวสูง กับ​ฮัก​ม่วน​งัน​สัน​เล้า​แตน​ตี้​จะ​ฮัก​พระเจ้า​นัก​เหลือ 5หมู่​เขา​นับถือ​ตาง​ของ​พระเจ้า​ก้า​เปือก​นอก แต่​ตัง​ใน​บ่ยอมฮับ​อำนาจ​ของ​ตาง​นั้น​ตี้​จะ​เปี่ยน​จีวิต​ของ​หมู่​เขา คน​แบบ​นี้​ห้าม​คบ

6มี​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​เข้า​ไป​ต๋าม​เฮือน​ต่างๆ แล้ว​หลอกลวง​จั๊ก​ฮูดัง​หมู่​แม่ญิง​หัว​อ่อน ตี้​มี​บาป​นัก​มี​ตั๋ณหา​ต่างๆ หื้อ​ตวย​หมู่​เขา​ไป 7แม่ญิง​หมู่​นี้​ซอบ​เฮียน​ฮู้​เรื่อง​ต่างๆ ตลอด แต่​ก็​บ่เกย​เข้าใจ๋​ความ​จริง​แต๊ๆ เลย 8ยันเนส​กับ​ยัมเบรส์​ได้​ต่อต้าน​โมเสส​จาใด คน​สอน​ผิด​หมู่​นี้​ก็​ต่อต้าน​ความ​จริง​จาอั้น หมู่​เขา​มี​จิตใจ๋​เสื่อม ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา​ก็​บ่ใจ้​เป๋น​ของ​แต๊ 9แต่​หมู่​เขา​จะ​ไป​ได้​บ่กี่​น้ำ ย้อน​ว่า​ความ​บ่หลวก​ของ​หมู่​เขา​จะ​แมน​ออก​มา​หื้อ​คน​อื่น​หัน เหมือน​ยันเนส​กับ​ยัมเบรส์​นั้น

กำ​แนะนำ​สุดต๊าย​ของ​เปาโล

10แต่​ต้าน​ได้​ตวย​ต๋าม​กำสอน​ตึงหมด​ของ​ข้าพเจ้า ตวย​ต๋าม​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ของ​ข้าพเจ้า ตึง​เป้าหมาย​จีวิต ความ​เจื้อ ความ​อดใจ๋ ความ​ฮัก ความ​อดทน 11ก๋าน​ถูก​ค่ำ กับ​ความ​ตุ๊ก ต้าน​ฮู้​เถิง​ก๋าน​ค่ำ​ตี้​ข้าพเจ้า​ต้อง​อดทน​ใน​เมือง​อันทิโอก เมือง​อิโคนียูม กับ​เมือง​ลิสตรา แต่​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จ้วย​หื้อ​ข้าพเจ้า​รอด​ป๊น​จาก​สิ่ง​หมู่​นั้น​กู้​อย่าง 12กู้​คน​ตี้​ใค่​ใจ๊​จีวิต​เยียะ​ตวย​ต๋าม​พระเจ้า​โดย​พระเยซู​คริสต์​นั้น จะ​ต้อง​ถูก​ค่ำ​แน่นอน 13แต่​คน​บ่ดี​กับ​หมู่​นัก​ต้มตุ๋น​หลอกลวง​จะ​ฮ้าย​นัก​ขึ้น เขา​จะ​โก๋ง​คน​อื่น​แล้ว​ถูก​คน​อื่น​โก๋ง​เขา​ตวย 14สำหรับ​ต้าน​ก็​หื้อ​ยึดถือ​ใน​สิ่ง​ตี้​ได้​เฮียนฮู้​กับ​เจื้อ​อย่าง​มั่นใจ๋​ต่อ​ไป ย้อน​ว่า​ต้าน​ก็​ฮู้จัก​คน​ตี้​ได้​สอน​ต้าน​มา 15ต้าน​ก็​ฮู้จัก​พระคัมภีร์​ศักดิ์สิทธิ์​ตั้งแต่​เป๋น​หละอ่อน​มา​แล้ว ตี้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​มี​ผญา​ปั๋ญญา​ได้ เปื้อ​นำ​ต้าน​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ โดย​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์ 16พระคัมภีร์​กู้​ต๋อน​พระเจ้า​ดลใจ๋​หื้อ​เขียน เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​ใน​ก๋าน​สอน​ความ​จริง ก๋าน​ตักเตื๋อน​คน​หื้อ​หัน​เถิง​ความ​ผิด ก๋าน​แก้ไข​ข้อ​บกพร่อง​หื้อ​คน​ดี​ขึ้น กับ​ก๋าน​อบรม​คน​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 17เปื้อ​เกียม​คน​ของ​พระเจ้า​หื้อ​พร้อม​ตี้​จะ​เยียะ​ความ​ดี​กู้​อย่าง