Search form

2 ทิโมธี 3:11

11ก๋าน​ถูก​ค่ำ กับ​ความ​ตุ๊ก ต้าน​ฮู้​เถิง​ก๋าน​ค่ำ​ตี้​ข้าพเจ้า​ต้อง​อดทน​ใน​เมือง​อันทิโอก เมือง​อิโคนียูม กับ​เมือง​ลิสตรา แต่​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จ้วย​หื้อ​ข้าพเจ้า​รอด​ป๊น​จาก​สิ่ง​หมู่​นั้น​กู้​อย่าง