Search form

2 ทิโมธี 3:14

14สำหรับ​ต้าน​ก็​หื้อ​ยึดถือ​ใน​สิ่ง​ตี้​ได้​เฮียนฮู้​กับ​เจื้อ​อย่าง​มั่นใจ๋​ต่อ​ไป ย้อน​ว่า​ต้าน​ก็​ฮู้จัก​คน​ตี้​ได้​สอน​ต้าน​มา