Search form

2 ทิโมธี 3:16

16พระคัมภีร์​กู้​ต๋อน​พระเจ้า​ดลใจ๋​หื้อ​เขียน เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​ใน​ก๋าน​สอน​ความ​จริง ก๋าน​ตักเตื๋อน​คน​หื้อ​หัน​เถิง​ความ​ผิด ก๋าน​แก้ไข​ข้อ​บกพร่อง​หื้อ​คน​ดี​ขึ้น กับ​ก๋าน​อบรม​คน​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม