Search form

2 ทิโมธี 3:6

6มี​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​เข้า​ไป​ต๋าม​เฮือน​ต่างๆ แล้ว​หลอกลวง​จั๊ก​ฮูดัง​หมู่​แม่ญิง​หัว​อ่อน ตี้​มี​บาป​นัก​มี​ตั๋ณหา​ต่างๆ หื้อ​ตวย​หมู่​เขา​ไป