Search form

2 ทิโมธี 4:13

13เมื่อ​ต้าน​มา ขอ​เอา​เสื้อ​คุม​ตี้​ฝาก​ไว้​กับ​คารปัส​ใน​เมือง​โตรอัส​ตึง​หนังสือ​ของ​ข้าพเจ้า​มา​ตวย สำคัญ​ตี้​สุด​ก็​คือ​หนังสือ​ตี้​เขียน​ลง​บน​แผ่น​หนัง