Search form

2 ทิโมธี 4:14

14อเล็กซานเดอร์​ตี้​เป๋น​สล่า​ตองแดง​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​เดือด​ฮ้อน​อย่าง​หนัก องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จะ​ลง​โต้ษ​เขา​หื้อ​สม​กับ​ตี้​เขา​เยียะ​นั้น