Search form

2 ทิโมธี 4:16

16ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​สู้​คดี​เตื้อ​ตี้​นึ่ง​นั้น บ่มี​ใผ​มา​จ้วย​ข้าพเจ้า​สัก​คน หมู่​เขา​ละ​ข้าพเจ้า​ไป​หมด ขอ​พระเจ้า​ยกโต้ษ​หื้อ​หมู่​เขา​ตวย