Search form

2 ทิโมธี 4:19

กำ​ตั๊กตวาย​สุดต๊าย

19ข้าพเจ้า​ขอ​ฝาก​กำกึ๊ดเติง​มา​หา​ปริสคา​กับ​อาควิลลา ตึง​กู้​คน​ใน​ครัวเฮือน​ของ​โอเนสิโฟรัส​ตวย