Search form

2 ทิโมธี 4:2

2หื้อ​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า เกียม​ตั๋ว​หื้อ​พร้อม​ตี้​จะ​บอก บ่ว่า​มี​คน​สนใจ๋​กาว่า​บ่สนใจ๋ ก็​หื้อ​จั๊กจวน​คน​อื่น​แก้ไข​ความ​ผิด ตึง​ว่า​หื้อ กับ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋ โดย​ก๋าน​สอน​ด้วย​ความ​อดทน