Search form

2 ทิโมธี 4:21

21ขอ​หื้อ​พยายาม​อย่าง​เต๋มตี้​มา​แผว​ตี้​นี่​หื้อ​ตัน​ก่อน​ยาม​หนาว​เน่อ ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัส คลาวเดีย กับ​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ฝาก​กำกึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน​ตวย