Search form

3 ยอห์น 1:11

11เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย ห้าม​เอา​อย่าง​สิ่ง​ตี้​บ่ดี แต่​หื้อ​เอา​อย่าง​สิ่ง​ตี้​ดี คน​ตี้​เยียะ​ดี​นั้น​ก็​เป๋น​ของ​พระเจ้า ส่วน​คน​ตี้​เยียะ​บ่ดี​นั้น​ก็​บ่เกย​ฮู้จัก​พระเจ้า