Search form

3 ยอห์น 1:12

12กู้​คน​อู้​ยกย่อง​เดเมตริอัส ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ความ​จริง​ของ​เขา​ก็​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​เขา​สมควร​ได้ฮับ​ก๋าน​ยกย่อง หมู่​เฮา​ก็​ยกย่อง​เขา​ตวย กับ​ต้าน​ก็​ฮู้​ว่า​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​มา​ตึงหมด​นี้​เป๋น​ความ​จริง