Search form

3 ยอห์น 1:6

6หมู่​เขา​ได้​อู้​เถิง​ความ​ฮัก​ของ​ต้าน​หื้อ​คริสตจักร​ตี้​นี่​ฟัง ก็​จะ​เป๋น​ก๋าน​ดี​นัก​ขนาด ถ้า​ต้าน​จะ​จ้วย​ส่ง​หมู่​เขา​เตียวตาง​ต่อ​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ปอใจ๋