Search form

กิจก๋าน 1:1

1ต้าน​เธโอฟีลัส​ตี้​นับถือ หนังสือ​เล่ม​ก่อน​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​หื้อ​นั้น เป๋น​เรื่องราว​เกี่ยวกับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​พระเยซู​เยียะ​ตึง​สั่ง​สอน​มา​ตั้งแต่​เก๊า