Search form

กิจก๋าน 1:10

10ใน​เวลา​ตี้​หมู่​เขา​ก่ำลัง​ปักต๋าผ่อ​พระองค์​จาก​ไป​ใน​ต๊องฟ้า​นั้น อยู่ๆ ก็​มี​ป้อจาย​ใส่​เสื้อผ้า​สี​ขาว​สอง​คน​มา​ยืน​แหมะ​ข้าง​หมู่​เขา