Search form

กิจก๋าน 1:11

11แล้ว​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “จาว​กาลิลี​เหย หมู่​ต้าน​ยืน​ปักต๋าผ่อ​ต๊องฟ้า​อยู่​เยียะ​หยัง พระเจ้า​ฮับ​พระเยซู​องค์​นี้​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์​แล้ว พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ​นึ่ง​เหมือน​ตี้​หมู่​ต้าน​หัน​พระองค์​ขึ้น​ไป​นั้น”