Search form

กิจก๋าน 1:13

13เมื่อ​มา​แผว​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว หมู่​อัครทูต​ก็​ปา​กั๋น​ขึ้น​ไป​ห้อง​จั๊น​บน​ตี้​หมู่​เขา​ย้าง​อาศัย​อยู่​หั้น ใน​หมู่​เขา​มี​เปโตร ยอห์น ยากอบ อันดรูว์ ฟีลิป โธมัส บารโธโลมิว มัทธิว ยากอบ​ลูกบ่าว​ของ​อัลเฟอัส ซีโมน​คน​ของ​พรรค​จ้าดนิยม กับ​ยูดาส​ลูกบ่าว​ของ​ยากอบ​แหม​คน​นึ่ง