Search form

กิจก๋าน 1:14

14หมู่​เขา​พร้อม​ใจ๋​กั๋น​อธิษฐาน​เจื่อๆ ฮ่วม​กับ​หมู่​แม่ญิง​ตึง​นาง​มารีย์​แม่​ของ​พระเยซู​ตึง​หมู่​น้อง​ของ​พระองค์​ตวย