Search form

กิจก๋าน 1:19

19เรื่อง​นี้​ฮู้​กั๋น​ใคว่​กรุง​เยรูซาเล็ม หมู่​จาว​เยรูซาเล็ม​จึง​ฮ้อง​ตี้ดิน​ตั๊ด​หั้น​ต๋าม​ภาษา​ต๊องถิ่น​ว่า อาเคลดามา ตี้​แป๋​ว่า “นา​เลือด” ย้อน​ว่า​มี​เลือด​ตก​ใส่​ตี้ดิน​หั้น​)