Search form

กิจก๋าน 1:2

2จ๋น​แผว​วัน​สุดต๊าย​ตี้​พระองค์​หื้อ​กำสั่ง​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​กับ​หมู่​อัครทูต​ตี้​พระองค์​เลือก​ไว้ แล้ว​พระเจ้า​ก็​ฮับ​พระเยซู​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์