Search form

กิจก๋าน 1:20

20เปโตร​อู้​ต่อ​ไป​ว่า “เรื่อง​นี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระธรรม​สดุดี​ว่า

‘ขอ​หื้อ​ตี้​อยู่​ของ​เขา​เป๋น​ฮ้าง

ห้าม​คน​เข้า​ไป​อยู่​แหม​ต่อ​ไป’

ยัง​มี​เขียน​ไว้​แหม​ว่า

‘ส่วน​ต๋ำแหน่ง​ก๋าน​ฮับใจ๊​ของ​เขา​นั้น หื้อ​คน​อื่น​มา​ฮับ​แตน’