Search form

กิจก๋าน 1:4

4มี​เตื้อ​นึ่ง​เมื่อ​พระองค์​ก่ำลัง​กิ๋น​ข้าว​กับ​หมู่​อัครทูต พระองค์​สั่ง​หมู่​เขา​ว่า “ห้าม​ฟั่ง​ไป​ไหน​เตื้อ หื้อ​ถ้า​อยู่​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก่อน จ๋น​กว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​สิ่ง​ตี้​พระบิดา​สัญญา​ไว้ ต๋าม​ตี้​เฮา​เกย​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​แล้ว