Search form

กิจก๋าน 1:6

พระเยซู​ปิ๊ก​สวรรค์

6เมื่อ​พระเยซู​กับ​หมู่​อัครทูต​มา​ฮ่วม​กั๋น​แหม หมู่​เขา​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “พระองค์​เจ้าข้า ต๋อน​นี้​พระองค์​ก่ำลัง​จะ​จ้วย​หื้อ​จาว​อิสราเอล​มี​อาณาจักร​เหมือน​ตะก่อน​แม่น​ก่อ”