Search form

กิจก๋าน 1:9

9เมื่อ​พระเยซู​อู้​จาอั้น​แล้ว พระเจ้า​ก็​ฮับ​พระองค์​ขึ้น​ไป​บน​ต๊องฟ้า​ต่อหน้า​ต่อต๋า​หมู่​เขา แล้ว​ฝ้า​ก็​เกิ้ง​พระองค์​ไว้ จ๋น​หมู่​เขา​ผ่อ​พระองค์​บ่หัน