Search form

กิจก๋าน 10:11

11เขา​หัน​ต๊องฟ้า​เปิด​ออก แล้ว​หัน​อย่าง​นึ่ง​เหมือน​ผ้า​สี่​แจ่ง​ผืน​ใหญ่​ลง​มา​เอง​เหมือน​ว่า​มี​คน​ก๋ำ​แจ่ง​ผ้า​ลง​มา​ปื๊น​โลก