Search form

กิจก๋าน 10:19

19เมื่อ​เปโตร​ยัง​กึ๊ด​เถิง​เรื่อง​นิมิต​อยู่ พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​บอก​เขา​ว่า “ผ่อ​หั้น​ลอ มี​ป้อจาย​สาม​คน​มา​ถาม​หา​เจ้า