Search form

กิจก๋าน 10:2

2นายร้อย​คน​นี้​ตึง​ครอบครัว​ของ​ต้าน​เป๋น​คน​ยำเก๋ง​พระเจ้า ต้าน​หื้อ​ตาน​จ้วยเหลือ​คน​ตุ๊ก​คน​จ๋น​กับ​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​บ่เกย​ขาด