Search form

กิจก๋าน 10:24

เปโตร​ไป​บ้าน​โครเนลิอัส

24ถัด​มา​แหม​วัน​นึ่ง​หมู่​เขา​ก็​เตียวตาง​มา​แผว​เมือง​ซีซารียา โครเนลิอัส​ก่ำลัง​กองถ้า​ต้อนฮับ​อยู่ กับ​เจิญ​ญาติ​ปี้น้อง​ตึง​เปื้อน​สนิท​มา​จุมนุม​กั๋น​อยู่​แล้ว