Search form

กิจก๋าน 10:28

28เปโตร​ก็​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​นั้น​ว่า “ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า เป๋น​ก๋าน​ผิด​บท​บัญญัติ​ตี้​จาว​ยิว​คบ​กาว่า​แอ่ว​หา​คน​ต่างจ้าด แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หัน​แล้ว​ว่า บ่ควร​จะ​ถือ​ว่า​คน​นึ่ง​คน​ใด​เป๋น​คน​บ่สะอาด​กาว่า​เป๋น​คน​มี​มลทิน