Search form

กิจก๋าน 10:36

36ต้าน​ก็​ฮู้​ถ้อยกำ​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​กับ​จาว​อิสราเอล คือ​ถ้อยกำ​ตี้​บอก​เถิง​ข่าวดี​เกี่ยวกับ​สันติสุข​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​ผู้​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​คน​ตังหลาย