Search form

กิจก๋าน 10:42

42พระเยซู​สั่ง​หื้อ​หมู่​เฮา​ออก​ไป​เตสนา​สั่ง​สอน​คน​ตังหลาย กับ​หื้อ​หมู่​เฮา​เป๋น​พยาน​ว่า พระเจ้า​แต่งตั้ง​พระองค์​ไว้​หื้อ​เป๋น​ผู้​พิพากษา​ตึง​คน​ตี้​มี​จีวิต​อยู่ กับ​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​ตวย