Search form

กิจก๋าน 10:44

คน​ต่างจ้าด​ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์

44เมื่อ​เปโตร​ก่ำลัง​อู้​อยู่​นั้น พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​ลง​มา​อยู่​กับ​คน​ตังหลาย​ตี้​ฟัง​ถ้อยกำ​เรื่อง​ของ​พระเจ้า