Search form

กิจก๋าน 10:9

เปโตร​หัน​นิมิต

9วัน​ต่อ​มา​เวลา​ประมาณ​เตี้ยง คน​หมู่​นั้น​ก่ำลัง​เตียวตาง​มา​ใก้​จะ​แผว​เมือง​ยัฟฟา เป๋น​เวลา​เดียว​กั๋น​ตี้​เปโตร​ขึ้น​ไป​บน​ดาดฟ้า​เปื้อ​อธิษฐาน