Search form

กิจก๋าน 11:11

11“เวลา​เดียว​กั๋น​นั้น​ก็​มี​สาม​คน​มา​ยืน​ตั๊ด​หน้า​บ้าน​ตี้​ข้าพเจ้า​อยู่ ป้อจาย​คน​นึ่ง​ใจ๊​หมู่​เขา​มา​จาก​เมือง​ซีซารียา​มา​หา​ข้าพเจ้า