Search form

กิจก๋าน 11:12

12แล้ว​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​บอก​ข้าพเจ้า​หื้อ​ไป​ตวย​หมู่​เขา​เต๊อะ บ่ต้อง​สงสัย ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตึง​หก​คน​นี้​ก็​ไป​ตวย​ข้าพเจ้า แล้ว​หมู่​เฮา​ก็​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​ของ​โครเนลิอัส​ตี้​ใจ๊​คน​มา​หา​ข้าพเจ้า