Search form

กิจก๋าน 11:15

15“เมื่อ​ข้าพเจ้า​ตั้งเก๊า​อู้ พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​ลง​มา​อยู่​กับ​หมู่​เขา เหมือน​กับ​ตี้​มา​อยู่​กับ​หมู่​เฮา​ต๋อน​เริ่ม​ต้น​นั้น