Search form

กิจก๋าน 11:19

คริสตจักร​ใน​เมือง​อันทิโอก

19ฝ่าย​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​ต๋อน​ตี้​มี​ก๋าน​ค่ำเข​หลังจาก​สเทเฟน​ต๋าย พ่อง​ก็​ไป​ไก๋​แผว​ดินแดน​ฟีนิเซีย พ่อง​ไป​เกาะ​ไซปรัส พ่อง​ผด​ไป​แผว​เมือง​อันทิโอก แต่​คน​หมู่​นี้​บอก​ถ้อยกำ​เรื่อง​พระเยซู​หื้อ​จาว​ยิว​ฟัง​เต้าอั้น