Search form

กิจก๋าน 11:2

2แต่​เมื่อ​เปโตร​ปิ๊ก​มา​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม หมู่​คน​ตี้​หัน​ตวย​ว่า​คน​ต่างจ้าด​ตี้​ฮับเจื้อ​พระเยซู​ควร​เข้า​พิธี​สุหนัต ก็​ด่า​ต้าน​ว่า