Search form

กิจก๋าน 11:20

20ผู้เจื้อ​จาว​เกาะ​ไซปรัส​กับ​จาว​เมือง​ไซรีน​บาง​คน​มา​แผว​เมือง​อันทิโอก แล้ว​ปา​กั๋น​บอก​ข่าวดี​เกี่ยวกับ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​หื้อ​กับ​จาว​กรีก