Search form

กิจก๋าน 11:22

22ข่าว​นี้​เล่าลือ​ไป​แผว​คริสตจักร​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม คริสตจักร​ก็​ส่ง​บารนาบัส​ไป​เมือง​อันทิโอก เปื้อ​ผ่อ​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เกิด​ขึ้น​ตี้​หั้น